Credits

myWeb-Blog Designs

Saturday, November 8, 2008

Ganito Kita Kamahal ( I love you this much! )

Thanks Lou and Rose for this wonderful Tag/Award :-). I sure appreciate you sweetness and kindness!
May rules pa ang nasabing award na ito.
Idikit ang pangalan ng taong nagMAHAL sa'yo ('yung nagbigay ng award sa'yo).
Ilathala sa blag mo.
Igawad ang nasabing award sa pitong taong MAHAL mo.
At ipaalam sa kinauukulan mga taong ginawadan ng award na sila ay nakatanggap nito.
The rules of this award is to link the name of the person who awarded this to you and publish it in your blog. Award this to 7 other friends and leave comments to them.

Now, am sharing this to Karla, Maureen, Richelle, Jhelea, R osalie, NanayBelen and Maicel.

2 comments:

chubskulit said...

I gave you this one too ate...

Cecile said...

thanks, Rose :-) i will add your name on it.

dropped ec here alco!